30 September 2016 00:03

Semula :
Rehabilitasi Jalan Masaengi - Ape Saloya

menjadi :
Pembangunan Jalan Masaengi - Ape Saloya

Terima Kasih Atas Pengertiannya